Hợp tác với doanh nghiệp Đức để đào tạo sinh viên

Mới đây, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ký biên bản với tập đoàn SAP để hỗ trợ sinh viên. Đây là doanh nghiệp cung cấp các giải pháp phần mềm.

Tập đoàn sẽ hỗ trợ Đại học Bách Khoa Hà Nội và các sinh viên trong việc đẩy mạnh các kỹ năng mềm như: Tư duy thiết kế, các công nghệ để giải quyết vấn đề đồng thời nâng cao nền tảng công nghệ…. Từ đó giúp sinh viên có khả năng tham gia cung cấp một số dịch vụ một cách chủ động và bảo mật tốt nhất.

Các chuyên gia sẽ hỗ trợ thỉnh giảng cho sinh viên của trường đồng thời hỗ trợ các chương trình đào tạo công nghệ. Trong nội dung đào tạo là những phần kiến thức đang có nhu cầu cao như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng có thể áp dụng và khai thác hiệu qảu các phần mềm ứng dụng trong công nghệ hỗ trợ trong việc kinh doanh.

Chương trình sẽ hỗ trợ các nhà tuyển dụng có khả năng giúp sinh viên có thêm cơ hội thực tập, học việc và tìm kiếm được việc làm. Nhằm mục đích làm quen và giải quyết các vấn đề trong thực tế.

Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Ông Hoàng Minh Sơn cho biết: Đây là khóa đào tạo khoảng thời gian là 3 tháng với mục đích giúp sinh viên có trình độ cao phát hiện những tài năng trẻ.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội và SAP ký kết biên bản ghi nhớ.

Nhân lực trong ngành công nghệ thông tin đang thiếu hụt

Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các sinh viên phải có những kiến thức và kỹ năng cao. Chính vì lý do đó Đại học Bách Khoa đã phải xây dựng lại chiến lược để đào tạo khoa học công nghệ. Đổi mới về cơ cấu ngành nghề đồng thời xây dựng lại chương trình đào tạo để phù hợp với người học. Đồng thời tiếp cận với nhu cầu tuyển dụng.

Nhân lực trong ngành công nghệ thông tin đang thiếu hụt

Để đẩy mạnh cũng như hợp tác quốc tế với các trường trong nước và trên thế giới. Đặc biệt là hợp tác với các doanh nghiệp Ông Sơn chia sẻ đó chính là cơ hội tốt để hỗ trợ tối ưu cho trường như: thiết bị, công nghệ, chuyên gia để đào tạo sát với thực tế. Chương trình học có tính thực tiễn cao sẽ cập nhật những công nghệ mới để không tụt hậu so với các nước. Những đối tác như: Samsung, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn FPT … sẽ là những nơi để sinh viên thực tập một cách tốt nhất. Rất nhiều sinh viên sau khi thực tập đã có thể làm việc trở thành nhân viên chính thức tại các tập đoàn lớn. Nhà trường sẽ liên tục ký kết với các đối tác khác để sinh viên không chỉ có những kiến thực cốt lõi mà còn có cả những kỹ năng mềm.

Ông Sơn cho biết thêm: Không chỉ trong công nghệ những dữ liệu lớn và các trí tuệ nhân tạo là những yếu tố cốt lõi được áp dụng trong tất cả các ngành. Từ đó sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của xã hội. Đội ngũ cán bộ của nhà trường sẽ tự tin trong thời gian tới sẽ là những đơn vụ đầu tiên góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Để phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote
News Reporter