10 bài thơ 20-11 ngắn và sâu sắc nhất tri ân thầy cô giáo

10 bài thơ 20-11 ngắn và sâu sắc nhất tri ân thầy cô giáo

On

  “Ơn cha nghĩa mẹ công thầy” – câu nói này đủ để nói lên được công lao to lớn mà thầy cô giáo đối với mỗi người. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam sắp đến gần,… chúng tôi xin gửi tới…