Tìm hiểu về giáo dục mở, học liệu mở

Từ nhiều năm trước, ở nước ta đã xuất hiện những quan điểm khác nhau về giáo dục mở. Đến nay,tuy Việt Nam đã là thành viên Hiệp hội Giáo dục mở Quốc tế (OEC) nhưng chúng ta vẫn chưa có bất kỳ khái niệm chính thức nào về giáo dục mở.

Hiểu theo quan điểm hệ thống mở thì giáo dục mở là “hệ thống được thiết kế sao cho tổ chức và hoạt động của nó có khả năng thích ứng với những đổi thay và yêu cầu mới của môi trường kinh tế, xã hội”.

Hình thức triển khai giáo dục mở

Qua tham luận : “Tổng quan về giáo dục và học liệu mở 3 tác giả :Tiến sĩ Trịnh Quang Khải, giảng viên Nguyễn Thị Thu Hương và Thạc sĩ Nguyễn Phương Ngân, giáp dục mở có thể triển khai với những hình thức sau:

+ Giáo dục cho tất cả: Giáo dục miễn phí ở các cấp phổ thông, cao đẳng và đại học dành cho bất kỳ ai, hay với chi phí thấp.

+ Học liệu mở: Những tư liệu được số hóa, được cấp phép và đăng lên Internet để sử dụng miễn phí với những quyền nhất định.

+ Truy cập mở tới các khóa học hay chương trình giáo dục có mã nguồn mở

+ Sách giáo khoa mở: được đăng trực tuyến để người học tự do truy cập;

+ Nghiên cứu mở: Các công trình, tài liệu nghiên cứu được đăng trực tuyến, những người quan tâm có thể tra cứu và tải về

+Dữ liệu mở: Bất kỳ ai cũng có thể truy cập để sử dụng hay tái sử dụng, chia sẻ với điều kiện có ghi công cho tác giả.

Giải pháp phát triển học liệu mở

Qua nghiên cứu, Tiến sĩ Đậu Mạnh Hoàn – trường Đại học Quảng Bình nhận định: “Phát triển tài nguyên giáo dục mở là một cách bền vững chính là cơ sở để thúc đẩy cho học liệu mở phát triển đáp ứng nhu cầu giáo dục trong hội nhập mới”.

Theo đó, Tiến sĩ Đậu Mạnh Hoàn tập hợp đưa ra một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển học liệu mở thông qua tài nguyên giáo dục mở:

1.Khai thác nguồn học liệu mở bằng kỹ thuật khai phá dữ liệu

2.Đào tạo giáo viên sản xuất học liệu mở bằng phương pháp đào tạo trực tuyến

3.Nâng cao vai trò của giáo viên trongn sử dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở

4.Giải quyết những vấn đề bản quyền

5.Đề xuất mô hình tạo lập và khai thác học liệu mở tại Việt Nam

Những nền tảng công nghệ cần có để tạo nên hệ thống giáo dục mở

+ Mạng xã hội: Phổ biến nhất là Facebook và Twitter, là kênh thông tin giữa các học viên để nhận, phân phối các HLM cũng như thảo luận bài học

+ Blog: Người học cần thiết phải lập blog và thường xuyên trao đổi ý kiến, quan điểm, phản hồi về các nội dung đã học sau mỗi bài

+ Các đường liên kết/ siêu liên kết và mã nhúng: Đây là phương phức mà các giảng viên đăng bài, và cũng là cách để người học thuyết trình về một vấn đề. Nhiều giảng viên còn khai thác các công cụ của web 2.0.

.+Môi trường học ảo: Như Moodle và Blackboard mã nguồn mở, cung cấp sàn cho các cuộc thảo luận không đồng thời và là nơi đăng tải nội dung.

(Nguồn: Thanh Vy- Cao đẳng Dược TPHCM sưu tầm và tổng hợp)

Facebook Comments
Rate this post
News Reporter