Việt Nam chưa thay đổi nhận thức về tài nguyên giáo dục mở

Đã hơn 4 năm kể từ ngày Nghị quyết đổi mới giáo dục 29-NQ-TW với quan điểm “đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở”.. tuy nhiên đến này chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về giáo dục mở và quá trình thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở.

Giáo dục mở là gì?

Trên thế giới đang phổ biến những định nghĩa về giáo dục mở. Tuy nhiên, tựu trung lại đều cho rằng giáo dục mở là việc loại bỏ những rào cản tài chính, pháp lý và kỹ thuật để truy cập được tới các tài nguyên giáo dục, những tài nguyên phục vụ cho việc dạy, việc học và việc nghiên cứu, rộng hơn là để truy cập tới được tri thức của nhân loại. Bằng việc loại bỏ những rào cản truy cập tới tri thức đó, cơ hội được giáo dục sẽ là sẵn sàng cho tất cả những đối tượng người học, bất kể họ là ai và tình trạng kinh tế của họ ra sao.

Chưa thay đổi nhận thức về tài nguyên giáo dục mở- rào cản lớn

Việc thúc đẩy giáo dục mở ở Việt Nam rất cần thiết, bởi chỉ giáo dục mở mới đảm bảo được cho từng công dân Việt Nam có khả năng có được trí thức nhân loại lớn nhất với chi phí nhỏ nhất. Đây cũng là cách nhanh nhất để có được những kỹ năng cần thiết để sống, làm việc và học tập trong kỷ nguyên số- kỷ nguyên tri thức.

Tuy nhiên, việc triển khai giáo dục mở tại Việt Nam vẫn gặp phải một số rào cản , trong đó rào cản lớn nhất là chưa thay đổi nhận thức về tài nguyên giáo dục mở. Việt Nam tiếp xúc với giáo dục mở khá sớm, từ khoảng năm 2005. Tuy nhiên đến nay, tài nguyên giáo dục mở hầu như không phát triển ở Việt Nam, trong tất cả các cơ sở giáo dục mọi cấp trong toàn quốc, cả khu vực tư nhân và nhà nước.

Việc thực hiện tài nguyên giáo dục mở ở các thư viện, những trường đại học vẫn còn rất nhiều hạn chế. Theo một kết quả báo cáo mới đây do trường Đại học KHXH & NV, ĐHQG Hà Nội thực hiện dưới sự tài trợ của Văn phòng UNESCO cho thấy:

+ Xu thế sử dụng tài liệu số đang gia tăng. Giảng viên và sinh viên đã coi các nguồn học liệu số là kênh khai thác thông tin thuận tiện và hữu hiệu. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển giáo dục mở tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng Tài nguyên giáo dục mở còn chưa phổ biến, chủ yếu là khai thác nguồn thông tin miễn phí trên mạng, rất ít trường đại học triển khai tài nguyên giáo dục mở cho đơn vị mình, chưa ý thức được việc tạo lập và chia sẻ tài nguyên giáo dục mở.

+ Việc thực thi bản quyền tại các trường đại học vẫn chưa được coi trọng, thư viện đặt kế hoạch số hóa tài liệu nhưng chưa quan tâm nhiều đến vấn đề bản quyền, hiểu biết về giấy phép mở cũng chưa đầy đủ.

+ Chưa có nhận thức đúng đắn về lợi ích và giá trị mà tài nguyên giáo dục mở đem lại. Theo chia sẻ của Chuyên gia giáo dục của trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thì lý do là đây là nguồn học liệu mới, chưa phổ biến và có cách tiếp cận hoàn toàn khác so với việc bỏ tiền ta mua tài liệu do những nhà sản xuất phát hành. Vì thế mà nhiều người nghi ngờ về chất lượng của tài nguyên giáo dục mở và nguồn tài nguyên này có làm thay đổi cách chúng ta tiếp cận tri thức cũng như hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo hay không.

Báo cáo cũng khảo sát về nguồn nhân lực chuẩn bị cho sự phát triển của tài nguyên giáo dục mở, trong đó đa phần giảng viên cho rằng thiếu sự nhận thực về tài nguyên giáo dục mở là nguyên nhân chủ yếu cản trở việc tạo lập và phát triển giáo dục mở tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, giáo dục mở vẫn còn là vấn đề khá mới mẻ ở Việt Nam hiện nay. Việc tiếp cận giáo dục mở còn gặp những rào cản ngôn ngữ cũng như thiếu kiến thức và kĩ năng tìm hiểu nguồn thông tin.  Đối với các cán bộ thư viện, cản trở lớn nhất là thiếu kinh phí, sau đó là các rào cản về pháp lý, quyền sở hữu, bản quyền trong phát triển TNGDM…

Facebook Comments
Rate this post
News Reporter